حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی مرکز برق و انرژی

مرکز برق و انرژی یکی از زیر مجموعه های کارگروه صنعت و بازار در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. این مرکز با هدف رسوخ فناوری نانو در صنعت برق و حوزه های مرتبط به آن از جمله نیروگاه ها، سیستم های انتقال قدرت و شبکه های توزیع و نیز شرکت های سازنده تجهیزات صنعت برق تشکیل شده است. این مرکز در نظر دارد با کمک اساتید، متخصصان و شرکت های نوآور و با استفاده از فناوری نانو در زمینه بهبود راندمان، کاهش هزینه و حل مشکلات صنعت برق در حوزه های تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق فعالیت نماید. در حال حاضر این مرکز در گام اول با ارائه خدماتی همچون مشاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، آموزش تخصصی و حمایت های مالی ویژه برای پروژه‌های صنعتی در خدمت فعالان این حوزه می باشد.