حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • توسعه مواد به کار رفته در فرایند پوشش دهی گرم با هدف حذف ریزترک ها در صنایع تولید ظروف شیشه ای

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
  • ساخت سیمان استخوانی ارتوپدی بر پایه متیل متاکریلات

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: نانومواد؛ گوگردزدائی؛ گازوئیل؛ لوکوموتیو؛ خوردگی.

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت از جمله بخش ریلی، آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است. علت اصلی این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است. وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید...

مرکز نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حمل و نقل ریلی
بخش آماری